metsänhoitaja ja ostaja

Metsähake on monipuolinen energiamuoto

Tietoa meistä

Kotiranta Forest on Juha ja Johanna Koskelan omistama, metsähakkeen tuotantoon ja korjuuseen erikoistunut yritys. Strategiamme on saattaa metsät mahdollisimman hyvään kasvukuntoon ja pitkän aikajänteen tuottavuuteen. Panostamme erityisesti harvennushakkuisiin ja nuoren metsän kunnostuksiin, joista energiaa on runsaasti kerättävänä. 
Strategiaamme on myös metsän hankinta, joten voit myös myydä meille metsäsi.

Yhteystiedot


Juha Koskela 0445324799
Johanna Koskela 0440214055
etunimi.sukunimi@kotirantaforest.fi
Kotiranta Property Oy, Y-23901450